Tineke heeft na de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH) de studie Orthopedagogiek gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens deze studies heeft zij onder andere stagegelopen op scholen voor speciaal (basis)onderwijs. In 2011 is zij afgestudeerd als orthopedagoog, waarbij ze ook de basisaantekening Diagnostiek heeft behaald. Na de studie heeft zij onder andere gewerkt als psychodiagnostisch medewerker op een cluster 2-school (voor kinderen met spraak-taalproblemen en slechthorendheid) en in een ziekenhuis, waar zij veel ervaring heeft opgedaan met het afnemen van psychologische testen bij kinderen en jongeren. Tevens heeft zij bij verschillende instanties kinderen met dyslexie onderzocht en behandeld.

Sinds april 2019 is zij werkzaam bij Educare als orthopedagoog, waarbij ze behandeling geeft aan kinderen met dyslexie. Daarnaast is zij betrokken bij Cool2Bfit, een programma dat op een gezonde manier en met een positieve benadering de leefstijl wil veranderen voor kinderen met overgewicht samen met hun ouders. Naast deze baan bij Educare werkt zij ook op een school voor kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) en slechthorendheid.

Tijdens het werken met kinderen (en hun ouders) vindt zij het belangrijk om niet alleen oog te hebben voor de moeilijkheden die kinderen (en ouders) ervaren, maar juist ook stil te staan bij wat wel goed gaat. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen om met de moeilijkheden aan de slag en kunnen kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.