Krista heeft na de opleiding tot lerares basisonderwijs de studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht gevolgd. In 2011 is zij als orthopedagoog afgestudeerd. Haar afstudeerstage heeft zij gedaan op een school voor speciaal basisonderwijs. De registratie voor Basis-Orthopedagoog van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen) heeft zij behaald, evenals de basisaantekening Diagnostiek. Naast deze studie heeft zij veel ervaring opgedaan als lerares in het basisonderwijs. Ze is tevens werkzaam geweest bij Weer Samen Naar School (gemeente Hoogeveen, De Wolden en Midden-Drenthe) en als gezinsbegeleider, waarbij ze veel ervaring heeft opgedaan m.b.t. leer- en ontwikkelingsproblemen. Bij Educare is zij werkzaam als orthopedagoog en verzorgt zij onderzoek en behandeling van dyslexie. De visie van de praktijk sluit aan bij haar eigen visie, namelijk het bieden van hulpvraaggerichte zorg. En daarnaast samen te kijken naar wat er al goed gaat en de aandacht richten op de krachten van het kind en zijn of haar omgeving.