Michelle heeft de opleiding tot orthopedagoog gekozen omdat ze grote interesse heeft in de ontwikkeling van kinderen, zowel op het gebied van leren als gedrag. Haar studie heeft ze gevolgd aan de Universiteit van Leiden. De eindscriptie ging over de effecten van interactief voorlezen aan jonge kinderen via de computer.
In 2008 heeft Michelle als orthopedagoog stage gelopen in het speciaal basisonderwijs. Daar verrichtte ze diagnostiek en behandeling ten aanzien van hulpvragen van kinderen en hun ouders. In 2009 is zij als orthopedagoog afgestudeerd. De registratie voor Basis-Orthopedagoog van de NVO (Nederlandse Vereniging voor Orthopedagogen) heeft zij behaald, evenals de basisaantekening Diagnostiek.
Michelle is sinds 2010 als orthopedagoog werkzaam bij Educare. Bij Educare verzorgt zij zowel diagnostiek als behandeling en adviseert zij ouders en leerkrachten in de opvoeding of begeleiding van kinderen . Michelle heeft zich gespecialiseerd in de diagnostiek en behandeling van dyslexie, behandeling van kinderen met overgewicht of obesitas (Samen Fit), behandeling van kinderen met faalangst (Ik ben een kei; Ik en Faalangst) en gedragsproblemen. Een oplossingsgerichte benadering is haar professionele uitgangspunt.
In 2013 is zij gestart met de postmaster opleiding tot Orthopedagoog-Generalist aan de Universiteit van Groningen.