Mindfulness is de belangrijkste component van de Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) die wij in groepsvorm aanbieden. In het Nederlands wordt het vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie. Het doel is het ontwikkelen van een andere houding tegenover problemen zoals piekeren, lichte tot milde depressieve klachten, innerlijke onrust, boosheid, onzekerheid en dergelijke. Deze nieuw aan te leren houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren waardoor er ruimte ontstaat voor een andere, een nieuwe reactie dan uw manier van reageren vanuit oude ingesleten patronen. Hierbij wordt geleerd om heel bewust uit de actieve doe-modus over te stappen naar de 'zijn-modus'.

Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachttraining). De aandacht is dan gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen.
Omdat er steeds meer aanwijzigen zijn dat het afwijzen en veroordelen van vervelende innerlijke ervaringen zoals gevoelens (boosheid, onzekerheid, verdriet), gedachten (oordelen, beschuldigen, herhalen, jezelf verwijten maken, anderen de schuld geven, herinneringen) en lichamelijke gewaarwordingen (spanning in uw buik of borst, brok in uw keel, tranen achter uw ogen) een belangrijke rol spelen bij psychische problemen, is MBCT steeds meer in opkomst. Het blijkt dat actieve pogingen om die nare gedachten of gevoelens kwijt te raken door er in gedrag en gedachten voor te vluchten of tegen te vechten, meestal contraproductief werken. Dit is bij veel psychische problemen het geval. Vooral bij meer chronische klachten en bij stoornissen waarbij het controle willen houden een groot deel van het probleem vormt.

Mindfulness kan worden aangeleerd met oefeningen die ontleend zijn aan inzichtmeditatie: bijvoorbeeld een meditatie gericht op de ademhaling, op lichamelijke gewaarwordingen (de bodyscan) en keuzevrije opmerkzaamheid. Met MBCT wordt geleerd om de aandacht te sturen, waardoor u van moment tot moment actief opmerkzaam bent en jezelf in de 'zijn modus' kunt brengen. Mindfulness is dus in de eerste plaats een techniek gericht op het leren herkennen van oude, ingesleten en automatische gewoonten wanneer deze zich aandienen en waarbij de aandacht juist op de emotionele lading van het patroon wordt gericht. Uit dit steeds weer toelaten van de emotionele lading ontstaat er vrijheid om op een andere manier te handelen. MBCT is dus geen meditatie gericht op het verwerven van ‘verlichting’ of ontspanning. Vaak is het wel zo dat ontspanning een neven effect kan zijn. Beoefening van mindfulness betekent dat u op een speciale manier oplettend bent. U bent bewust aanwezig in het hier en nu, zónder te oordelen, maar vanuit een open en accepterende houding.

In negen sessies wordt u de techniek in een groep aangeleerd, waarbij het er dus niet om gaat om uw problemen met anderen te delen. Wel bespreken wel uw ervaringen met de technieken die we onder de knie leren krijgen.
Per sessie wordt een kort consult bij uw verzekeraar gedeclareerd.