Educare is een praktijk voor eerstelijns psychologie gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van psychische problematiek bij zowel volwassenen als ook bij kinderen en jeugdigen van 2 tot 18 jaar. Deze zorg is voor iedereen toegankelijk. We bieden kortdurende en praktische psychologische hulp dicht bij huis. Daarom hebben we onze werkplekken verspreid over de regio.
Omdat we met de meeste zorgverzekeraars contracten hebben, wordt het grootste deel van de kosten door de zorgverzekeraar vergoed (link naar tarieven). Hiervoor heeft u altijd een verwijzing van uw huisarts, medisch specialist, GGD jeugdarts of Bureau Jeugdzorg nodig. Alleen in geval van het vermoeden van ernstige dyslexie kan de intern begeleider van school naar ons verwijzen.
Maar u kunt ook zonder verwijzing bij ons terecht.

Onze eerstelijns praktijk kan helpen wanneer er onder meer sprake is van:
 • angsten (paniek, onzekerheid, faalangst, negatief zelfbeeld)
 • lichte tot milde depressieve klachten, somberheid
 • overspannenheid, burnout
 • klachten na een schokkende gebeurtenis
 • vage lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn, buikpijn, rugklachten, vermoeidheid zonder directe lichamelijke oorzaak.
 • werk-, studie- en leerproblemen (aandacht, concentratie, geheugen, plannen en organiseren, faalangst, gebrek aan zelfvertrouwen).
 • gezins- en relatieproblemen
 • dwangmatige gedachten, piekeren, spanning, tics
 • opvoeding- en ontwikkelingsproblemen (puberteit, seksualiteit)
 • rouwverwerking
 • schoolproblemen (lezen, spellen [dyslexie], rekenen [dyscalculie], hoogbegaafdheid, onderpresteren, motivatieproblemen, vragen rond intelligentie)
 • gedragsproblemen (boosheid, agressie, impulsief, teruggetrokken)
 • eet- en slaapstoornissen
 • problemen met plannen, organiseren, uitvoeren van taken
 • sociale problemen (gepest worden, moeite met het leggen van contacten, een te kort aan weerbaarheid en onvoldoende assertief)

Daarnaast verzorgen we (her)indicatieonderzoeken om een ‘rugzak’ voor het onderwijs aan te vragen. Ook ten behoeve van het (opnieuw) aanvragen van een Persoons Gebonden Budget (PGB) voeren wij onderzoek én behandeling uit.
Tevens verzorgen wij t.b.v. diverse scholen en ander instellingen in de regio de leerlingbegeleiding, waaronder zowel de handelingsgerichte diagnostiek als de advisering en begeleiding vallen.
Wij werken regionaal samen met huisartsen, collega psychologen en orthopedagogen, zowel het basis- als het voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, fysiotherapeuten, logopedisten, de afdeling Kindergeneeskunde van het Diaconessenhuis in Meppel, ACCARE, Dimence en GGZ Drenthe.