'Ik ben een kei' is een groepstherapie waarin kinderen van 8-12 jaar leren hoe zij faalangst de baas kunnen worden. De therapie wordt ook individueel gegeven.
Faalangst is een conflict tussen voelen, denken en doen. Er is sprake van  een sterke en aanhoudende angst voor situaties waarin het kind sociaal moet functioneren of op cognitief of motorisch gebied moet presteren. Kinderen met faalangst twijfelen aan hun eigen capaciteiten. Ze kunnen bang zijn voor negatieve beoordeling en de gevolgen daarvan. Spanning en prestatiedruk kunnen hen sterk in hun functioneren belemmeren.
In deze therapie leren faalangstige kinderen:
  • in contact te komen met hun gevoelens en deze te veranderen of te beÔnvloeden
  • op een bepaalde manier hun problemen op te lossen, waarmee ze in spannende situaties nieuw gedrag kunnen vinden en gebruiken;
  • negatieve of belemmerende gedachten herkennen en zichzelf op meer positieve, helpende of steunende ideeŽn te brengen;
  • waar nodig externe hulpbronnen in te schakelen en beter met feedback om te gaan;
  • met een andere bril naar zichzelf en de eigen kwaliteiten te kijken.

Zo leert het kind een positiever zelfbeeld te ontwikkelen. Het kind ervaart zo meer zijn eigen kracht vooral door de succeservaringen en complimenten. Het wordt zo zelfverzekerder en zal vaak op allerlei gebieden beter functioneren.

Leerlingen van 10-12 jaar gebruiken het werkboek "Ik en faalangst".
De groepstraining bestaat uit 10 lessen van 60 minuten, een ouderavond, een werkboek met huiswerkopdrachten en een terugkomles. Een groep bestaat uit maximaal drie kinderen per therapeut. In plaats van deelname aan een groepstraining is ook individuele begeleiding gericht op faalangstreductie mogelijk.