Bij ouderen ontstaan angstklachten vaak na een ingrijpende gebeurtenis, zoals een ernstige ziekte, het overlijden van de partner, een verhuizing of pensionering.
Wanneer er alleen voor staat en veel thuis bent, heeft u meer tijd dan vroeger om na te denken. Ook komt het vaker voor dat u zich onveiliger voelt. Hierdoor bestaat de kans dat u zich angstiger gaat voelen en angstklachten gaat ervaren. Hieronder kunt u verstaan dat u bijvoorbeeld niet meer alleen over straat durft, bang bent om dingen te vergeten, met de bus te reizen of vermijdt om op visite te gaan.
De eerste tekenen zijn vaak lichamelijke klachten zoals hartkloppingen, duizeligheid, gebrek aan eetlust, slaapproblemen en zweten. Samen met uw huisarts kunt u nagaan of eventueel angst de oorzaak is van deze lichamelijke klachten.

Angst is op zich heel gewoon en gezond want het behoedt u voor een groter geval Ieder mens is dan ook wel eens bang. Maar wanneer de angst te groot is en niet meer past bij de situatie, dan is er sprake van een angstklacht. Angst kan dan uw leven gaan overheersen. Misschien denkt u dat het bij de leeftijd hoort en dat er niets aan te doen is. Maar dit is niet waar. U kunt uw angst overwinnen. Dit kan meehelpen om ernstiger klachten te voorkomen zoals eenzaamheid en een te grote afhankelijkheid van buren of familie.

De cursus ĎAngst de baasí is bedoeld voor senioren vanaf 55 jaar met lichte tot matige angstklachten, die deze klachten zelf willen overwinnen. Tijdens de cursus leert u vaardigheden waarmee u uw angst de baas kunt worden. Hierbij kunt u denken aan  ontspanning, angstig denken veranderen en uw angst aanpakken.
De cursus bestaat uit acht tweewekelijkse bijeenkomsten van twee uur. Twee maanden na afloop is er een terugkombijeenkomst.
Voorafgaand aan de cursus wordt u uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarin bekeken wordt of de cursus geschikt is voor uw problematiek. Voor cliŽnten die al een behandeltraject hebben doorlopen is dit gesprek niet nodig.