Met het verstrijken van de jaren maken veel mensen de balans op van hun leven tot nu toe en denken na over hoe hun verdere leven eruit komt te zien. Dit gebeurt juist als je veel meemaakt. Dat is niet voor iedereen altijd even makkelijk. Vooral als u zich somber voelt, kan het wel eens te veel van u vragen om op eigen kracht met positieve zin en zelfvertrouwen naar uw toekomst te blijven kijken. Het kan dan inspirerend zijn om een steuntje in de rug te krijgen waardoor u weer mogelijkheden voor uw toekomst ziet.
Het antwoord op de vraag wat Ďde zin van mijn leven isí kan gevonden worden in uw eigen unieke levensloop. In de cursus gaat u op zoek naar verhalen uit uw eigen leven. Die verhalen over gebeurtenissen en herinneringen zijn als losse puzzelstukjes waarmee u zicht krijgt op het landschap van uw leven. Vanuit dit beeld kunt u vorm geven aan de toekomst. Uw eigen levensverhaal en uw eigen vragen vormen dan ook de rode draad in het geheel. Sommige verhalen deelt u met elkaar. Zo leert u nieuwe mensen kennen en de cursus helpt u zin terug te krijgen en de negatieve spiraal te doorbreken.
Op allerlei manieren gaat u op zoek naar stukjes van de puzzel. U haalt jeugdherinneringen op, u vertelt over huizen waar u woonde, over geuren van vroeger, u schrijft kleine fragmenten aan de hand van foto's. Uit uw leven herinnert u zich belangrijke vriendschappen en u denkt na over de zin van het leven dat achter u en voor u ligt.
Verschillende oefeningen helpen herinneringen gestalte te geven en in te voegen in het schilderij van uw leven. Het vertellen, beschrijven en vormgeven van het eigen levensverhaal staan centraal.
We zullen met elkaar in gesprek gaan, maar ook het zelf iets důen en ervaren zijn belangrijk.
Tijdens de cursusbijeenkomsten is de cursusleider er op gericht om u te helpen bij de technieken in de cursus. Waar nodig kan deze door het aanbieden van individuele sessies mee helpen om dieper over herinneringen door te praten.

De cursus is bestemd voor mensen vanaf 55 jaar met lichte tot milde depressieve klachten. Maar mensen die op zoek zijn naar de zin van hun leven en zich afvragen hoe ze om moeten gaan met de tijd die voor hen ligt biedt deze cursus houvast.
Er zijn 12 bijeenkomsten van twee uur.

Voor de cursus begint zal er een intakegesprek plaatsvinden wanneer u niet eerst een individuele behandeling heeft gehad. Tijdens dit gesprek krijgt u van de cursusleider informatie over de werkwijze binnen de cursus. Al pratende wordt duidelijk of de cursus iets voor u is.
De cursus gaat van start als er minimaal zes personen zijn aangemeld.