'In de put uit de put' is dan naam van onze groepstherapie / cursus gericht op senioren met lichte tot matige depressieve klachten. Er is dan vaak sprake van moeite met inslapen of doorslapen, geen zin hebben of gebrek aan energie om iets te ondernemen, interesseverlies, veel piekeren en concentratieproblemen. De klachten gaan vaak gepaard met somberheid.
In deze groepstherapie leert u anders met sombere gevoelens of gedachten om te gaan dan u gewend bent. U leert negatieve gedachten om te zetten in positieve gedachten, waardoor u anders naar diverse aspecten in uw leven leert kijken. U kunt zich daardoor anders en/of beter gaan voelen. Bovendien leert u zich ontspannen.
Vaardigheden leren, oefenen en toepassen in uw dagelijks leven staan centraal in de therapie, wat betekent dat u bereid en gemotiveerd dient te zijn om dagelijks te oefenen. Doordat u in een groep bent, zult u ervaren dat u niet alleen staat met uw problemen.

De therapie is praktisch van opzet en bestaat uit tien wekelijkse bijeenkomsten van twee uur.
Elke week wordt een ander onderwerp behandeld. Eerst wordt uitgelegd hoe somberheid en stress samenhangen en hoe uw denken hierop van invloed is. U leert hoe u spanningen, stress en negatieve denkpatronen doorbreken. Maar u verzamelt ook activiteiten waar u veel plezier aan beleeft en werkt aan uw sociale vaardigheden zoals ‘nee-zeggen’ en meer opkomen voor u zelf.

De therapie gaat van start als er minimaal zes personen zijn aangemeld. De tijd en locatie worden hierna bekend gemaakt. Hierbij kunt u zich rechtstreeks aanmelden, maar doorgaans is er al een individueel begeleidingstraject aan deze cursus vooraf gegaan. In die gevallen vindt er geen intakegesprek plaats.