Grip op je Dip
Voor jongeren maar ook ouderen met depressieve klachten

Iedereen heeft wel een last van een sombere bui of zit in een dip. Daar valt gelukkig wel valt daar iets aan te doen: individueel of samen met anderen. Hiervoor bieden wij, meestal na een individueel traject, de therapie Grip op je dip  aan. Dit is een training speciaal voor mensen van 16 tot 25 jaar die last hebben van lichte of matige depressieve klachten.
Grip op je dip is er in twee varianten: een online cursus (www.gripopjedip.nl) en de therapie die live wordt gegeven. Het uitgangspunt van beide vormen is hetzelfde. Ze zijn niet zozeer bedoeld voor adolescenten met een échte depressie, maar voor jongeren met minder ernstige klachten die behoorlijk kunnen verschillen. Van soms somber zijn tot snel geïrriteerd raken, van weinig eetlust hebben tot last krijgen van slapeloosheid, vermoeidheid, concentratieproblemen of schuldgevoelens. Maar ook van geen zin hebben in leuke dingen tot geregeld denken aan de dood en zelfdoding. Wanneer iemand kortere tijd één of twee van die klachten heeft, is er sprake van een dip.
De inhoud van de therapie is gebaseerd op twee belangrijke uitgangspunten:
  1. We gaan aan de slag met het herkennen en veranderen van gedachtepatronen, waarbij we een zogeheten GGG-schema hanteren: Gebeurtenissen, Gevoelens en Gedachten. Je leert hiermee dat bepaalde negatieve gebeurtenissen niet per se tot negatieve gevoelens of gedachten hoeven leiden.
  2. Daarnaast wordt je activiteitenpatroon bekeken en aangepast waarbij allerlei activiteiten worden aangereikt die je stemming kunnen verbeteren. Dat is heel persoonlijk.
Met een ‘stemmingsmeter’ houdt je bij hoeveel effect zo’n activiteit op je heeft. Zo krijg je veel beter zicht op hoe je je werkelijk voelen.
Deelnemers die Grip op je dip hebben gevolgd blijken méér controle over hun eigen leven te krijgen en minder kans te hebben op depressieve klachten.