Met Lef!
 Zelfverzekerd in contact met anderen

Elke dag komt u mensen tegen. Op het werk, in de supermarkt of op een verjaardag; familieleden, vrienden, kennissen en totale vreemden. Sommige mensen zijn vaak angstig, gespannen en onzeker in deze contacten met anderen. Dit wordt ook wel omschreven als verlegenheid of ‘sociale angst’. Het voeren van een gesprek of het geven van een mening kan dan heel lastig zijn. En het kan heel aantrekkelijk worden om situaties waarin u ‘sociaal moet doen’, zoals verjaardagen of vergaderingen, zoveel mogelijk te vermijden.

Het doel van de therapie ‘Met lef!’ is te leren omgaan met deze angst en onzekerheid, zodat u meer kunt genieten van het contact met anderen. Stap voor stap gaan we na welke angstige gedachten u heeft waardoor u situaties onder de mensen moeilijk vindt of vermijdt. Daarnaast wordt er gewerkt aan het vergroten van het zelfvertrouwen. Er worden oefeningen en vaardigheden aangeboden die kunnen helpen in het contact met anderen. Door actief bezig te zijn met de opdrachten, leert u uw angst en onzekerheid beter aan te pakken. Verder biedt de therapie alle ruimte om ervaringen uit te wisselen.

De therapie is bedoeld voor mensen van 18 – 65 jaar die lichte tot matige angstklachten hebben. Zij voelen zich gespannen en verlegen in sociale situaties. U bent gemotiveerd om aan uw klachten te werken en neemt tijd en moeite om de huiswerkopdrachten uit te voeren. Verder kunt u in een groep functioneren.
Tijdens de sessies wordt er niet ingegaan op mogelijke oorzaken in het verleden. Dit is in de individuele behandeling al aan de orde geweest. Wel worden ervaringen naar aanleiding van de oefeningen uitgewisseld.

De cursus bestaat uit negen bijeenkomsten van twee uur. De eerste zes bijeenkomsten zijn wekelijks, dan één keer per 14 dagen, en de laatste bijeenkomst is na twee á drie maanden.
Er wordt gewerkt in groepen van zes deelnemers waarbij rekening met uw leeftijd wordt gehouden.

Voor de sessies beginnen krijgt u tijdens een individueel consult nadere informatie over de therapie en kunnen vragen worden beantwoord zodat kan worden nagegaan of de therapie goed bij uw hulpvraag aansluit.