Tijdens groepstherapie krijgen kinderen, jeugdigen en volwassenen hun behandeling met meerdere  cliŽnten aangeboden. Hierbij kunnen tweemaal drie cliŽnten gezamenlijk door twee therapeuten gezamenlijk behandeld worden. Door de kleine groepen kan bij iedere cliŽnt voldoende aandacht worden besteed aan het leren doorbreken van belemmerende gevoelens en denkpatronen.
Vůůr de start van de groepstherapie worden de volwassen cliŽnten of ouders en het kind uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek wanneer zij nog niet eerder in behandeling in onze praktijk zijn geweest.
Ten aanzien van volwassenen komt het geregeld voor dat na een individuele behandeling groepstherapie gewenst is om de ontwikkeling voort te zetten of nieuw verworven  vaardigheden toe te leren passen. Bij deze cliŽnten is de groepsbegeleiding als therapeutisch te beschouwen. Maar ook nieuwe cliŽnten kunnen in de groepstherapie instappen. Bij hen is er meer sprake van een cursus gericht op preventie van ernstiger problemen.

Ten aanzien van kinderen en jeugdigen komt het ook voor dat er al een individuele behandeling heeft plaatsgevonden of dat het kind direct in de groepstherapie in stapt. In het laatste geval wordt er eerst een intakegesprek gehouden waarin het kind daarin centraal staat en wordt gevraagd wat het wil leren van de therapie. Het ene kind wil leren om niet zo snel te gaan huilen, het andere kind wil leren om vrienden te maken. Weer een ander wil leren om iets terug te doen als er het wordt gepest, terwijl een volgend kind niet zo snel ruzie wil leren maken. Verder kan het kind met (faal)angst, piekeren, somberheid willen leren omgaan, of juist over zijn of haar onzekerheid heen willen stappen en assertief willen gaan reageren. Heel uiteenlopende doelen dus waar de kinderen en jeugdigen in een heel kleine groep aan gaan werken.
Voor de start van de groepstherapie wordt specifieke informatie over deze behandelvorm gegeven. De doelen en de behandeling wordt toegelicht binnen de theorie waar deze uit voortkomt. Dit is de Ďrationaleí van de behandeling. Hiervoor worden ouders groepsgewijs uitgenodigd.

Voor alle groepstherapieŽn geldt dat deze alleen doorgaan bij voldoende aanmeldingen. Ik kunt op deze site nagaan of er nog een plek is in de groep die het beste bij uw klachten of die van uw kind aansluiten. Tevens wordt aangegeven wanneer de sessies zijn gepland. 
Bij de groepsindeling wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de leeftijd en eventuele stoornis van het kind, jeugdige of volwassene.