Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT) heeft als belangrijkste component Mindfulness. In het Nederlands wordt het vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie. Het doel is het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen zoals piekeren, lichte tot milde depressieve klachten, innerlijke onrust, boosheid, angsten, onzekerheid en dergelijke.

Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachttraining). De aandacht is dan gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt.

Mindfulness wordt aangeleerd met oefeningen die ontleend zijn aan inzichtmeditatie. Met MBCT wordt aangeleerd om de aandacht te sturen, waardoor je van moment tot moment actief opmerkzaam bent.
MBCT is doorgaans een onderdeel aan het einde van de therapie. Het is doorgaans onderdeel van de terugvalpreventie.

Naast de reguliere MBCT wordt ook mindfulness voor kinderen vanaf 8 jaar aangeboden. Kinderen en jongeren met AD(H)D, autisme, aandachtproblemen, maar ook met angst, somberheid, dwangmatig gedrag en denken hebben hier baat bij. Ook kinderen en jongeren die veel piekeren, zich zorgen maken of slecht slapen heeft MBCT positieve effecten.

Voor ouders wordt de training 'mindful parenting' aangeboden. Vooral voor gezinnen waar de opvoeding een groot beroep op de ouders/verzorgers doet, geeft mindfulness rust en ruimte. Hierdoor ontstaat ruimte om anders te reageren dan geprikkeld en ondoordacht reageren.

Voor nadere informatie:
MBCT algemeen: klik hier
Mindfulness for kids: klik hier
Mindful parenting: klik hier

Zie voor nadere informatie www.mbcttrainingen.nl