Mindfulness Based Cognitive Therapy heeft als belangrijkste component Mindfulness. In het Nederlands wordt het vertaald als Aandachtgerichte Cognitieve Therapie. Het doel is het ontwikkelen van een andere houding tegenover (psychische) problemen zoals piekeren, lichte tot milde depressieve klachten, innerlijke onrust, boosheid, onzekerheid en dergelijke.
 Deze nieuw aan te leren houding kenmerkt zich door nauwkeurig waarnemen, toelaten en niet direct reageren op gedachten, emoties en lichamelijke gewaarwordingen, waardoor er ruimte ontstaat voor een andere, een nieuwe reactie dan je gebruikelijke manier van reageren vanuit oude ingesleten patronen. Hierbij wordt geleerd om heel bewust uit de actieve doe-modus over te stappen naar de ‘zijn-modus’.
Mindfulness heeft twee componenten. De eerste betreft zelfregulatie van de aandacht (aandachttraining). De aandacht is dan gericht op de onmiddellijke lijfelijke en verstandelijke reacties en het herkennen van mentale patronen in het huidige moment. De tweede component is de nieuwsgierige en accepterende houding tegenover dat wat ervaren wordt. Elke gedachte, elk gevoel en elke lichamelijke gewaarwording wordt toegelaten, zonder er iets aan te willen veranderen.
Omdat er steeds meer aanwijzigen zijn dat het afwijzen en veroordelen van vervelende innerlijke ervaringen zoals gevoelens (boosheid, onzekerheid, verdriet), gedachten (oordelen, beschuldigen, herhalen, jezelf verwijten maken, anderen de schuld geven, herinneringen) en lichamelijke gewaarwordingen (spanning in je buik of borst, brok in je keel, tranen achter je ogen) een belangrijke rol spelen bij psychische problemen, is MBCT steeds meer in opkomst.
Het blijkt dat actieve pogingen om die nare gedachten of gevoelens kwijt te raken door er in gedrag en gedachten voor te vluchten of tegen te vechten, meestal contraproductief werken. Dit is bij veel psychische problemen het geval. Vooral bij meer chronische klachten en bij stoornissen waarbij het controle willen houden een groot deel van het probleem vormt.
Mindfulness kan worden aangeleerd met oefeningen die ontleend zijn aan inzichtmeditatie: meditatie gericht op de ademhaling, meditatie gericht op lichamelijke gewaarwordingen (de bodyscan) en keuzevrije opmerkzaamheid. Met MBCT wordt aangeleerd om de aandacht te sturen, waardoor je van moment tot moment actief opmerkzaam bent. Mindfulness is dus een techniek gericht op het leren herkennen van oude, ingesleten en automatische gewoonten (de automatische piloot) wanneer deze zich aandienen en waarbij de aandacht juist op de emotionele lading van het patroon wordt gericht. Uit dit steeds weer toelaten ontstaat er vrijheid om op een andere manier te handelen. MBCT is dus geen meditatie gericht op verlichtig of ontspanning, ondanks dat een bijeffect wel ontspanning of een heldere ingeving kan zijn. Beoefening van mindfulness betekent dat je op een speciale manier oplettend, aandachtig bent. Je bent bewust aanwezig in het hier en nu, zónder te oordelen, maar vanuit een open en accepterende houding.

Gezien de nog jonge geschiedenis van MBCT is het begrijpelijk dat er nog weinig gerandomiseerde studies zijn die de effectiviteit van MBCT bewijzen.
Binnen onze praktijk wordt MBCT in kleine groepen gegeven voor zowel kinderen en jeugdigen als volwassenen.
Een landelijke vereniging voor MBCT is in oprichting. Zodra inschrijving mogelijk is, worden wij lid én werken we volgens het voorgeschreven protocol.

Zie voor nadere informatie www.mbcttrainingen.nl