De combinatie van cognitieve- en gedragstherapeutische procedures wordt cognitieve gedragstherapie genoemd. De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat gedachten, gevoelens en gedrag op een bepaalde manier met elkaar verbonden zijn. Iemands gedachten beÔnvloeden zijn of haar gevoelens en gedrag. Negatieve gedachten zoals 'ik ben niks waard' of 'ik kan dat toch niet' kunnen psychische problemen veroorzaken of versterken.
De therapeut zal samen met u of uw kind nagaan welke ideeŽn er bestaan over zichzelf en anderen, wat anderen van hem denken, wat hij / zij zou moeten doen en / of kunnen, of dat hij / zij schuld heeft aan iets, enzovoorts. De therapeut zal vervolgens met u of uw kind in gesprek gaan over de mate waarin zijn / haar ideeŽn op realiteit berusten.
Het accent ligt op het aanleren van andere, meer positieve (helpende of groene) gedachten. Via het beÔnvloeden van uw denkbeelden of dat van uw kind kan zijn / haar gevoelstoestand in gunstige zin worden veranderd. Daardoor verandert zijn / haar doen en laten in positieve zin en verminderen de klachten.