Tijdens het telefonisch contact van ons secretariaat met u is een afspraak voor het intakegesprek gemaakt. Wij hebben meestal al de vragenlijsten van u ontvangen en hebben ons kunnen inlezen in het levensverhaal en / of de problematiek.
Wanneer u de Mirro, OQ45, SPSy, CBCL en/of  SCL 90 al aan ons heeft toegestuurd, is er mogelijk al een eerste analyse gereed.
De Mirro wordt gebruikt om een inschatting van de zorgzwaarte te maken van cliŽnten boven de 18 jaar.
De gegevens uit andere vragenlijsten, met name de OQ 45 en SPSy, zijn tevens de Ďvoormetingí voordat de behandeling start.

Tijdens het intakegesprek krijgen wij een beeld van de situatie en de klachten van u of uw kind. Maar we gaan vooral ook in op de sterke kanten die er al zijn, de successen die er zijn behaald en gaan we na wat er al beter gaat. 
Een belangrijk onderdeel tijdens de intake is de afstemming met u hoe familie en andere belangrijke mensen uit uw sociaal netwerk bij de behandeling worden betrokken. Het betrekken van anderen bij de behandeling kan ook tijdens de behandeling worden georganiseerd.

In samenspraak stellen we een indicatiestelling op, met in grote lijnen de klachten, informatie over de achtergrond van u of uw kind, de hulpvraag en de diagnose op. We doen vervolgens een eerste behandelvoorstel die in een behandelovereenkomst wordt aangeboden. Hiervoor zet u uw handtekening of u stemt mondeling in.