Waar kunt u ons vinden en wanneer zijn we aanwezig?

Educare is op meerdere plaatsen in de regio gevestigd om zo psychologische zorg dichter bij huis te brengen.  U vindt ons in het gezondheidscentrum in Havelte, Steenwijk, Meppel en in Zuidwolde. In Meppel werken we ook samen als Kindercentrum Prima Life junior dat in het Palet en Medisch Centrum Spectrum is gevestigd. Hier werken we specifiek aan de uitwerking van het concept Positieve Gezondheid.

In de praktijk werken, verspreid over de locaties, twee (school) psychologen, vijf orthopedagogen (generalist) (allen SKJ gecertificeerd), een psychodiagnostisch medewerker en remedial teacher. We worden ondersteund door ons secretariaat, waar u vijf dagen in de week telefonisch (9.00-12.00 uur en op maandag, woensdag en donderdag ook van 13.00 - 16.00 uur) en digitaal terecht kunt. Het secretariaat is gevestigd in onze locatie te Steenwijk.

Met wie werken wij samen?

We werken vaak onder één dak met huisartsen, POH GGZ, de wijk-, jeugd- of vlechtwerkteams, logopedie en (kinder) fysiotherapie. We werken ook samen met een diŽtist, de Thuisbegeleiding (Andersom Thuisbegeleiding), PMT Steenwijkerland, een gezinsconsulent (ABC Op weg), Paardentherapeut (van Dieren coaching), hapto-therapeut (Nicole Flapper te Meppel) maar ook met de sociale dienst, WMO medewerkers, psychiatrie (NL PSY, Accare, GGZ Drenthe) en jeugdconsulenten van de gemeenten. 
U verleent ons altijd eerst toestemming voordat wij met derden in contact treden.

Informatie wordt beveiligd digitaal gedeeld. We organiseren overleg met u diverse vormen van overleg om uw kracht en kwaliteiten maximaal te benutten. Datzelfde organiseren we rond uw kind met het onderwijs. Zo werken we samen met de intern begeleiders en leerkrachten of docenten van scholen, studieloopbaan begeleiders al dan niet aangevuld met familie of professionals.

Beschikbaarheid van zorg buiten onze openingstijden

In geval van crisis kunt u terecht bij de Huisartsen spoedpost Isala Diaconessenhuis Hoogeveenseweg 38 Meppel, telefoon: 0900 - 112 0 112.


Gedurende de vakantie van de behandelend therapeutvoor kind en jeugd is er een collega beschikbaar in geval van nood. Voor volwassenen kunt u terecht bij:
1. De Praktijk: 0521-344372
2. PraktijkOosterhof: 0521-593536
3. Psychologenpraktijk Vendrig&Tebbens: 0521-380733

Het kwaliteitsstatuut

Dit document beschrijft de wijze waarop wij als aanbieders van basis GGZ de integrale zorg voor de individuele cliŽnt, en zijn systeem (gezin/familie), hebben georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen. Dit op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliŽnt en zijn systeem zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het kwaliteitsstatuut van de zorgaanbieder:
  1. Maakt voor de cliŽnt en diens familie/naast betrokkenen inzichtelijk hoe de zorgverlener aan minimale kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft. Het kwaliteitsstatuut stelt de cliŽnt zo in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te deel te nemen in de besluitvorming met betrekking tot hun individuele behandelproces;
  2. Dient als kader voor werkafspraken binnen de praktijk en/of het professioneel netwerk;
  3. Stelt financiers (verzekeraars en gemeenten), toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg zoals die door een individuele zorgaanbieder wordt geboden.
Om binnen de kaders van het Kwaliteitsstatuut te werken, hanteren al onze medewerkers in hun werk de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), of de Nederlandse Vereniging voor Onderwijskundigen en Pedagogen (NVO), het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)  of de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT). We zijn lid en gevisiteerd/gecertificeerd door Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ (KIBG) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ten aanzien van het onderzoek en de behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie zijn wij aangesloten én gecertificeerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Hieronder vindt u een link voor de betreffende beroepscodes, kwaliteitseisen en certificaten.

NIP Beroepscode 2015

NVO Beroepscode
LVVP kwaliteitseisen
LVVP certificaat
KiBG Keurmerkrapportage
NKD certificaat
SKJ 
Kwaliteitsstatuut 2019

Onder Ďwetten en regelsí kunt u meer lezen over de richtlijnen en procedures waarbinnen wij ons werk doen. 

In grote lijnen kan aangegeven worden dat deze wetten bedoeld zijn om de relatie tussen u, als cliŽnt, en ons, de zorgverleners, te verhelderen en transparant te houden. Hierbij hebben zowel u en wij rechten en ook plichten.

Wij zijn lid van de NVO of het NIP, de LBRT, de LVVP, KIBG, EMDR Nederland, het NKD en SKJ en wij maken deel uit van het Samenwerkingsverband Psychologen het Drents-Friese Wouden.

In Havelte en Meppel hebben wij formele samenwerkingsverbanden met de huisartsen gesloten. Hier werken wij ook nauw samen met de POH-GGZ. In Zuidwolde en Steenwijk is er sprake van een geregelde professionele samenwerking in een losser verband.