Educare is op meerdere plaatsen in de regio gevestigd om zo psychologische zorg dichter bij huis te brengen. We werken meestal onder één dak met huisartsen, POH GGZ, de wijk-, jeugd- of vlechtwerkteams, logopedie en (kinder) fysiotherapie/PMT. We werken ook samen met een diŽtist, de Thuiszorg (Andersom Thuisbegeleiding) en een gezinsconsulent, maar ook met de sociale dienst, WMO medewerkers en jeugdconsulenten van de gemeenten.
U vindt ons in het gezondheidscentrum in Havelte, Steenwijk, Meppel en in Zuidwolde. In Meppel werken we ook samen als Kindercentrum Prima Life junior dat in het Palet en Medisch Centrum Spectrum is gevestigd. Hier werken we specifiek aan de uitwerking van het concept Positieve Gezondheid.

Met uw toestemming wordt met onze samenwerkingspartners informatie beveiligd digitaal gedeeld. We organiseren overleg met u diverse vormen van overleg om uw kracht en kwaliteiten maximaal te benutten. Datzelfde organiseren we rond uw kind met het onderwijs

In de praktijk werken, verspreid over de locaties, drie (school) psychologen, vier orthopedagogen (generalist) (allen SKJ gecertificeerd), een psychodiagnostisch medewerker en remedial teacher. We worden ondersteund door ons secretariaat, waar u vijf dagen in de week telefonisch (9.00-12.00 uur en op maandag en donderdag ook van 13.00 - 16.00 uur) en digitaal terecht kunt. Het secretariaat is gevestigd in onze locatie te Steenwijk.

Beschikbaarheid en bereikbaarheid van zorg buiten de bereikbaarheidstijden.

In geval van crisis kunt u terecht bij de Huisartsen spoedpost Isala Diaconessenhuis Hoogeveenseweg 38 Meppel, telefoon: 0900 - 112 0 112.

Gedurende de vakantie van de behandelend therapeut voor kind en jeugd is er een collega beschikbaar in geval van nood. Voor volwassenen kunt u terecht bij:
1. De Praktijk: 0521-344372
2. Praktijk Oosterhof: 0521-593536
3. Psychologenpraktijk Vendrig&Tebbens: 0521-380733
 

 

 

Het kwaliteitsstatuut

Dit document beschrijft de wijze waarop wij als aanbieders van basis GGZ de integrale zorg voor de individuele cliŽnt, en zijn systeem (gezin/familie), hebben georganiseerd, in het bijzonder de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de betrokken zorgverleners en hun onderlinge verhoudingen. Dit op een zodanige manier dat de autonomie en regie van de cliŽnt en zijn systeem zoveel mogelijk wordt gestimuleerd en de kwaliteit en de doelmatigheid van de zorgverlening inzichtelijk en toetsbaar zijn. Het kwaliteitsstatuut van de zorgaanbieder:
  1. Maakt voor de cliŽnt en diens familie/naast betrokkenen inzichtelijk hoe de zorgverlener aan minimale kwaliteitsaspecten vorm en inhoud geeft. Het kwaliteitsstatuut stelt de cliŽnt zo in staat een weloverwogen keuze te maken voor een bepaalde zorgaanbieder en te deel te nemen in de besluitvorming met betrekking tot hun individuele behandelproces;
  2. Dient als kader voor werkafspraken binnen de praktijk en/of het professioneel netwerk;
  3. Stelt financiers (verzekeraars en gemeenten), toetsende en toezichthoudende instanties in de gelegenheid om zich een oordeel te vormen over de kwaliteit van zorg zoals die door een individuele zorgaanbieder wordt geboden.
Om binnen de kaders van het Kwaliteitsstatuut te werken, hanteren al onze medewerkers in hun werk de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), of de Nederlandse Vereniging voor Onderwijskundigen en Pedagogen (NVO), het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ)  of de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT). We zijn lid en gevisiteerd/gecertificeerd door Stichting Kwaliteit in de Basis GGZ (KIBG) en de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP). Ten aanzien van het onderzoek en de behandeling van (ernstige enkelvoudige) dyslexie zijn wij aangesloten én gecertificeerd door het Nederlands Kwaliteitsinstituut Dyslexie (NKD). Hieronder vindt u een link voor de betreffende beroepscodes, kwaliteitseisen en certificaten.

 

NIP Beroepscode 2015
NVO Beroepscode
LVVP kwaliteitseisen
LVVP certificaat
KiBG Keurmerkrapportage
NKD certificaat
SKJ 
Kwaliteitsstatuut 2019

 

Onder Ďwetten en regelsí kunt u meer lezen over de richtlijnen en procedures waarbinnen wij ons werk doen.

In grote lijnen kan aangegeven worden dat deze wetten bedoeld zijn om de relatie tussen u, als cliŽnt, en ons, de zorgverleners, te verhelderen en transparant te houden. Hierbij hebben zowel u en wij rechten en ook plichten.

Wij zijn lid van de NVO of het NIP, de LBRT, de LVVP, KIBG, EMDR Nederland, het NKD en SKJ en wij maken deel uit van het Samenwerkingsverband Psychologen het Drents-Friese Wouden.
Wij werken nauw samen met (kinder)fysiotherapie en logopedie in de regio. In Meppel en Zuidwolde in de vorm van Prima Life junior (www.primalifejunior.nl).

In Havelte en Meppel hebben wij formele samenwerkingsverbanden met de huisartsen gesloten. Hier werken wij ook nauw samen met de POH-GGZ. In Zuidwolde en Steenwijk is er sprake van een geregelde professionele samenwerking in een losser verband.