Ellie heeft 12 jaar als lerares in het basisonderwijs gewerkt. Hierna heeft ze als psycho-diagnostisch medewerker naast het onderzoek bij kinderen met algemene ontwikkeling- en leerstoornissen, veel gewerkt met kinderen met spraaktaalproblemen, contactstoornissen en slechthorendheid. Ook bij Educare verzorgt zij de psychodiagnostiek.
Daarnaast geeft zij remedial teaching aan kinderen en jongeren die problemen hebben met het lezen, spellen en rekenen. Inmiddels is ze gespecialiseerd in de remedial teaching bij dyslexie en problemen met leerstrategieŽn.