Mike werkt al lang al met jonge kinderen, pubers en adolescenten. Eerst als leraar op het (speciaal) basis- en voortgezet onderwijs waar hij veel kennis en ervaring  heeft opgedaan op het gebied van kinderen en jongeren met leer- en ontwikkelingsproblemen.  
Vanaf 1991 heeft hij, na afsluiting van zijn doctoraal orthopedagogiek aan de Radboud universiteit in Nijmegen, als orthopedagoog bij de schoolbegeleidingsdienst in Overijssel gewerkt. Eerst alleen als leerlingbegeleider later ook als systeembegeleider. Vanuit die functie is hij steeds meer als orthopedagoog, later als GZ (Gezondheidszorg)  psycholoog, in het speciaal onderwijs gaan werken. Hij heeft jaren binnen het onderwijs aan zeer moeilijk lerende, lichamelijk en meervoudig beperkte en langdurig zieke kinderen gewerkt (cluster III onderwijs; de Twijn in Zwolle). Daarnaast heeft hij met kinderen met communicatieproblemen (ernstige spraaktaalstoornissen, slechthorendheid en autisme) gewerkt (cluster II onderwijs; de Enkschool in Zwolle). Vanuit deze werkzaamheden heeft hij contacten met vele hulpverlenende instanties opgebouwd.
In de geboden begeleiding van kinderen en ouders valt steeds weer op hoe groot de zorg van ouders is wanneer het allemaal wat minder gaat met hun kind, maar ook hoeveel ruimte het geeft als de sterke kanten van kinderen en ouders worden belicht.
Vanaf 2003 heeft hij naast zijn baan de psychologische praktijk Educare opgezet. Vanuit de praktijk biedt hij, naast de begeleiding van kinderen en volwassenen, supervisie en verzorgt hij lezingen.
Landelijk is hij nauw betrokken geweest bij de inrichting en werkwijze van de commissie voor indicatiestelling die de indicaties afgeeft voor het speciaal onderwijs (en de Rugzak). Daarnaast heeft hij het werkmodel van één kind één plan (EKEP/Kinderrap), waarin binnen het cluster III onderwijs LG en MG de communicatie tussen kind / ouders, het onderwijs, de paramedici, medici en orthopedagogiek / revalidatie psychologie is geregeld.
Inmiddels begeleidt hij,  naast kinderen en jeugdigen (dyslexie!), ook volwassenen met psychische klachten van diverse aard. Met EMDR, mindfulness, cognitieve gedragstherapie, maar ook e-health (therapie via de computer en medische hypnotherapie wordt in overleg met zijn cliŽnten de meest passende behandeling ingezet. Steeds vanuit het denkkader dat de cliŽnt al veel vaardigheden heeft. Door toepassing van oplossingsgerichte therapie wordt vanuit deze mogelijkheden naar de kracht van de cliŽnt gezocht en, gelukkig, meestal ook gevonden.