Missie

Vanuit aandacht en respect voor uw persoonlijke situatie en klachten gaan wij met u op zoek naar dat wat er al goed gaat en waar uw kracht of dat van uw kind ligt met als doel de aandacht hierop te richten. Door met u te zoeken naar antwoorden op de problemen, groeit het antwoord.

Visie

Wij willen psychologische zorg bieden die voor iedereen dicht bij huis beschikbaar is. Daarom werken wij vanuit diverse locaties in de regio.
Als organisatie willen wij toegankelijk en overzichtelijk zijn zowel in onze specifieke, oplossingsgerichte manier van werken, als in onze professionaliteit, als zakelijk. Hierbij past het dat we de samenwerking en afstemming zoeken met collegaís van zorg, onderwijs en hulpverlening. Daarom zijn wij gehuisvest bij de huisartsen en/of fysiotherapie en logopedie. Op deze manier is het mogelijk om met u snel en efficiŽnt de best passende oplossing voor uw probleem te vinden.

Het werken vanuit de praktische oplossingsgerichte benadering staat bij ons hoog in het vaandel. Wij gaan er vanuit dat ieder mens in principe de wil, de kracht en vaardigheden heeft om tot werkbare oplossingen te komen. We gaan vanuit de wens om te veranderen op zoek naar de kracht die er al is en manieren om die te vergroten. We willen samen met u bereiken  dat u, uw kind, uw gezin weer meer van elkaar en het leven kunnen genieten.
De doelstellingen van de begeleiding worden door u eventueel samen met uw kind bepaald in overleg met één van onze collegaís. Zo ontstaat op basis van wederzijds vertrouwen een samenwerking tussen u en/of uw kind en één van onze medewerkers. Op basis van onze kennis en ervaring is het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat de samen opgestelde behandeldoelen ook haalbaar zijn.
Waar mogelijk onderzoeken en begeleiden we volgens vaste protocollen waardoor we in alle vestigingen op dezelfde manier werken en de resultaten goed meetbaar zijn.