Onder wachttijd wordt verstaan:
 1. De aanmeldwachttijd: dat is de tijd tussen de aanmeldingsdatum en de datum van het eerste aangeboden consult (intake). Deze tijd staat vermeld op onze homepage en wordt geregeld bijgesteld. De laatste update: 12-12-2019
 2. De behandelwachttijd: dit is de tijd tussen het eerste consult (intake) en het start van de behandeling. Deze wachttijd bedraagt maximaal vier weken, tenzij in het kader van de behandeling, in overleg met u als cliŽnt, anders wordt besloten.
 3. Behandelingswachttijd diagnose tot aan behandeling: maximaal zes weken. Dit betreft het aantal weken tussen de diagnose en het begin van de behandeling.

Wanneer de wachttijd te lang dreigt te worden, wordt er doorverwezen naar de praktijk van een collega, tenzij in overleg met u anders wordt besloten.
Bij de bepaling van de wachttijd wordt een urgentiesysteem gehanteerd dat is gebaseerd op inschatting van de actuele ernst van de klachten en de mate waarin u of uw kind hier in het dagelijks leven last van heeft (zorgzwaarte). Deze inschatting vindt plaats in overleg met de huisarts, specialist, de POH GGZ, specialistische GGZ, GGD of een andere verwijzende instantie zoals het sociaal wijkteam, onderwijs, CJG of de Jeugdbescherming.

Wanneer u een specifieke voorkeur heeft voor een therapeut, kan de wachttijd oplopen. Dit wordt u tijdens de aanmelding met de administratie duidelijk gemaakt. Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact met ons opnemen, ůf uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerst contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit is de maximaal aanvaardbare wachttijd die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Behandelwachttijd Kind en Jeugd: 3 weken

Behandelwachttijd Volwassenen: 8 weken

Momenteel is er een cliŽntenstop bij Mike van As.

Een aantal verzekeraars legt de GGZ een omzetplafond op. Wanneer dit de reden is van onze wachtlijst, bemiddelt de zorgverzekeraar om een andere geschikte zorgaanbieder te vinden of wij gaan samen met u in overleg met uw verzekeraar om meer budget ter beschikking te stellen.

Beschikbaar budget vanaf 01-01-2019 per verzekeraar in procenten:

 • Achmea groep (w.o. Zilveren Kruis, Pro Life, Interpolis, Ziezo, OZF, IK! FBTO, YouCare): voldoende budget
 • VGZ groep (w.o. IZZ, IZA, Univé, UMC, IAK, Besure, National Academic, Zeker): voldoende budget
 • Menzis (w.o Ander Zorg, HEMA, PMA): voldoende budget
 • CZ groep (w.o. Delta Lloyd, OHRA): voldoende budget
 • Multizorg VRZ groep (w.o ASR, ONVZ, Eno, Zorg en Zekerheid, Ditzo, De Amersfoortse, Salland): voldoende budget.
 • De Friesland: voldoende budget

 • Caresq (Promovendum, National Academic, Besured): voldoende budget
 • DSW groep (Stad Holland, In Twente): voldoende budget.