De oplossingsgerichte therapie heeft een fundamenteel ander uitgangspunt dan de meeste andere behandelmethoden: u of uw kind hoeft niet eerst de oorzaak van het probleem uit te zoeken om het probleem te kunnen oplossen. Het is een vorm van gesprekstherapie, waarin de situatie zoals u of uw kind die zich wenst het uitgangspunt is.
De oplossingsgerichte therapie gaat ervan uit dat het oplossen van problemen minstens zo goed kan plaatsvinden door het uitzoeken van de gewenste situatie; dat wil zeggen ‘wat wilt u voor het probleem in de plaats’ of ‘hoe zou uw leven er anders uitzien als het probleem er niet meer zou zijn’. U of uw kind wordt geholpen om de gewenste toekomst in detail te beschrijven. Er wordt gezocht naar kleine, haalbare, stappen die gemaakt kunnen worden om die situatie te bereiken. Daarbij wordt onder andere gezocht naar oplossingen die de u of uw kind zelf al in huis heeft, maar misschien nog te weinig toepast. Als u of uw kind successen boekt, draagt dat bij aan een besef dat hij invloed heeft om uw of zijn / haar eigen leven vorm te geven.
Om dit te bereiken, werken wij met vragen die de kracht van mensen naar boven halen. De gesprekken zullen plezierig en bevredigend zijn, daar het gaat over krachten en oplossingen en niet over tekortkomingen en problemen.
Deze methode sluit aan bij uw beleving of dat van uw kind en is zeer effectief gebleken.