Lezen en spellen

Naast de meer reguliere didactische toetsen van het Cito, de AVI teksten, de Één minuut Test en de Klepel gebruiken wij zeer specifieke onderzoeksinstrumenten om de ernst van de lees- en spellingproblemen in kaart te brengen. Hieronder verstaan wij de 3 DM en de CB&WL en de DST.

We zijn gespecialiseerd in onderzoek naar (ernstige) dyslexie. We zijn gecertificeerd door het Kwaliteitsinstituut Dyslexie. Hierdoor worden onderzoek naar en behandeling van ernstige dyslexie door uw zorgverzekeraar vergoed, wanneer uw kind na 1 januari 2001 is geboren.

Voor de Achmea groep en de Uvit groep (VGZ, IZZ, IZA, UMC, Univé, Cares Gouda) zijn er zorgkostenplafonds op het gebied van dyslexie. Wanneer uw kind verzekerd is bij bovenstaande zorgverzekeraar neemt u dan eerst telefonisch contact met ons op voordat u het onderwijskundig rapport invult. 
Verdere informatie voor ouders
Verdere informatie voor onderwijs

Protocol aanmelding
Protocol behandeling
Onderwijskundig rapport ernstige dyslexie

Rekenen

Bij vragen ten aanzien van rekenproblemen wordt in aanvulling op de door het onderwijs aangeleverde toetsresultaten nader diagnostisch onderzoek verricht met het PDO rekenen. Daarnaast worden ook de schooltoetsen gebruikt, vooral ten behoeve van procesanalyse.

Ten aanzien van onderzoek naar dyscalculie werken we volgens de uitgangspunten van dr. Van Luit. Voor nadere informatie over deze uitgangspunten en de bijhorende onderzoeksopzet kunt u zich via deze link inlezen.