Er worden vele vormen van vragenlijsten, gespreksvormen en andere technieken gebruikt om een beeld van de persoonlijkheid en het gedrag van kinderen en volwassenen te krijgen. Sommige vragenlijsten worden digitaal aan u, de ouders en school voorgelegd. Bij andere testen wordt gevraagd om deze op papier in te vullen. De meest voorkomende testen en vragenlijsten zijn via deze link kort beschreven.